NIEUWS

12 posts

Behoud is het nieuwe recruitment: 10 tips om de jonge medewerkers te behouden

Is behoud van personeel beter dan inzetten op recruitment? Hoe zorg je voor de broodnodige vernieuwing en verjonging van jouw organisatie?
Je leest het overal: gebrek aan personeel. Maar ook: hoe zorgen we als organisaties dat we personeel vasthouden, en dan vooral de jongeren. Deze zijn tenslotte degenen die de vragen en het werk van jouw organisatie moeten voortzetten, en die nieuwe ontwikkelingen kunnen voorzien van ideeën en erop kunnen inspelen.

Je weet dit best, en je hebt al veel gedaan: gerichte recruitment, opleidingen aflopen om je organisatie te presenteren, de nieuwe medewerkers allerlei faciliteiten bieden zoals leuke borrels, activiteiten, thuiswerken, laptop van de zaak et cetera.

Echter, wat zie je gebeuren? Heb je je young professionals binnengehaald, dan vertrekken ze na 1 – 1,5 jaar. En misschien denk je wel ‘dat is nu eenmaal zo’, maar realiseer je dan ook dat de werving en het inwerken opnieuw veel geld en tijd kost. En heb je wel eens bedacht dat dit ook de reputatie van je bedrijf kan schaden? Via social media vertellen jongeren over hun ervaringen bij jouw organisatie, zowel positief als negatief.

Er is al veel onderzoek gedaan naar de mening van jongeren over werk en de betekenis van werk in hun leven, zie onder meer onderzoeken van het AenO fonds (2019), HRpraktijk (2018), Careerwise (2021). Hieruit valt een rode draad te ontdekken in wat young professionals belangrijk vinden in hun werk.

Dit levert de volgende 10 tips op om young professionals betrokken te houden bij jouw organisatie.

 

1. Groeimogelijkheden en zelfontwikkeling

Dat betekent dat young professionals op zoek zijn naar een baan met voldoende mogelijkheden voor zelfontwikkeling, die een vliegende start voor hun carrière kan betekenen. Biedt dus voldoende groeimogelijkheden: bijvoorbeeld een ontwikkelingsprogramma met daarin een aantal toonaangevende trainingen, waardoor de talenten verder kunnen groeien en kunnen excelleren.

 

2. Werk dat ertoe doet, zinvol werk

Ze willen zich in hun baan in kunnen zetten voor anderen (mensen helpen) of ze willen onderdeel zijn van een groter geheel. Geef ze de mogelijkheid deel te nemen aan grote en belangrijke projecten waarin ze hun toegevoegde waarde kunnen laten zien.

 

3. Collega’s en werkcultuur

De omgang met collega’s en de sfeer onder de collega’s is van groot belang om te blijven. Zorg dus voor een fijne werksfeer, waarbij ze zich gezien en gewaardeerd voelen in wie ze zijn.

 

4. Leidinggeven aan young professionals

En vergeet niet de relatie met de leidinggevende. Een leidinggevende is vaak een van de belangrijkste redenen om te vertrekken. Millenials geven aan dat een oneerlijke behandeling door leidinggevenden, een van de belangrijkste oorzaken van een burn-out is. Zorg dat je als leidinggevende helder bent in de kaders die je geeft, en de redenen waarom je kiest voor een bepaalde optie of inzet. Niet alleen naar de young professionals, maar ook naar je andere medewerkers. Young professionals moet je actief steunen in hun ontwikkeling, loop geregeld even langs, maak informeel contact, beperk het niet tot de formele overlegmomenten.

 

5. Werk-privé balans

Er is voor de young professionals meer dan alleen werken. Maak de balans bespreekbaar en geef de ruimte om een goede balans te vinden. Geef hierin als leidinggevende het goede voorbeeld, dat stimuleert. Dus: stop zelf ook op tijd met werken en zet je mobiel uit na werktijd.

 

6. Werklast/werkdruk

Geef de grenzen aan, wees duidelijk over kaders en maak de werklast bespreekbaar. Dit is een belangrijk aspect van leidinggeven. Zie ook tip 4.

 

7. Peers om mee op te trekken

Als een young professional als enige op de afdeling of in een project zit met alleen 40/50 plussers, is dat erg zwaar. Een groep van gelijkgestemden, leeftijdgenoten, waar zij/hij mee kan sparren of het hart bij kan luchten, helpt om hiermee om te gaan. En jongeren leren het liefst met anderen. Houd hiermee rekening bij opleidingen. Faciliteer een peergroep waar ervaringen mee gedeeld kunnen worden.

 

8. Salaris

De drijfveer ‘financiële beloning’ is wel degelijk van groot belang voor young professionals in de keuze voor een baan of werkgever. De young professional wil graag hard werken, maar daar moet een mooie beloning tegenover staan als blijk van waardering. Het bieden van een financieel groeipad is een goed middel om de young professional inzicht te geven in zijn toekomstige salarisontwikkeling.

 

9. Waardering

Laat geregeld zien en merken dat de bijdrage van de young professional ertoe doet. We hebben vaak de neiging om alleen te focussen op wat niet goed gaat, maar dat draagt niet bij aan groei en werkplezier.

 

10. Talenten

Om de young professional in je organisatie in te zetten, is het van belang in te spelen op het type talent dat nodig is bij projecten of activiteiten. Ga na wat je als talent nodig hebt om iets te laten slagen. De neiging is om mensen alleen in te zetten op basis van vakkennis of jaren ervaring. Dat stimuleert vernieuwing niet en demotiveert young professionals.
Het gebruik van een talentanalysetool zoals TMA, en het uitvoeren van een team-TMA kan hier goed bij helpen.

 

En nu, hoe verder?

Wil jij je young professionals wél vasthouden, zorg dan niet voor alléén leuke vrij-mi-bo’s, óf een goed salaris, óf doorgroeimogelijkheden, óf zinvol werk: zorg ervoor dat je aandacht geeft aan álle bovenstaande punten.

Wil je weten hoe je dat in jouw organisatie voor elkaar kan krijgen?
Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. Of meld je aan voor mijn nieuwsbrief voor meer inspiratie.

Werken, om te leven of Leven, om te werken Blog

Werken, om te leven of Leven, om te werken?

In de NRC stond een artikel over de rol van werken in je leven: “Alles uit je carrière halen, dat lijkt de norm, en niet alleen voor jongeren. Althans, in de ogen van werkgevers. Maar wat als je niet zo ambitieus bent?” De vraag over hoe ambitieus je wilt zijn, en wat je nog meer wilt, speelde ook bij twee van mijn coachees:

Ze zit tegenover mij en zucht. Ik vraag waar die zucht vandaan komt. Ze zegt: “Ik kom nergens meer aan toe, het lijkt wel of mijn leven alleen bestaat uit opstaan, naar kantoor gaan, werken, naar huis gaan, eten, slapen. Ik voel me zo leeg…..”

Hij gaat zitten en steekt gelijk van wal: “ik vraag me af hoe ik dit ga volhouden, werken totdat ik met pensioen ga. Het werk is zo’n sleur geworden en het lijkt wel of de werkdagen steeds langer duren. Hoe kan ik dit aanpakken?”

Het is een open deur om te vertellen dat je leven uit meer zaken bestaat. Ik gebruik dan vaak een schema met de levensthema’s. Dit kan je helpen om de verschillende velden in je leven uiteen te rafelen en in te vullen wat je op die vlakken wilt. Dit kan zijn: meer doen, minder doen, andere dingen doen, of accepteren dat sommige zaken niet veranderen zijn.

Invulschema: mijn levensthema’s

Download

Verstuur download naar:

Ik ontvang graag de zeswekelijkse AM Coacht nieuwsbrief en ga akkoord met de privacyvoorwaarden.

Als je het schema invult (en je hoeft niet overal wat in te vullen), kan je daarna bedenken welke acties je voorrang wilt gaan geven, en hoe je dat gaat doen. Voorbeeld van invullen:

Invulschema Levensthema voorbeeld coaching

Mijn coachees hebben ook dit schema ingevuld. Zij ontdekte dat zij meer tijd wilde besteden aan haar hobbies en weer wilde gaan sporten. Hij formuleerde zijn visie op werk en zijn rol hierin en hoe hij hier meer inspiratie en zingeving aan kon toevoegen.

Wil jij ook een moment van bezinning en even de tijd nemen om te kijken of je nog met de goede dingen bezig bent? Wat de rol van werken is in jouw leven?

Ik kan je hierbij verder op weg helpen. Bel (06 42906226) of mail (tellmemore@amcoacht.nl) mij voor een vrijblijvende coachingsafspraak.

Blijven of vertrekken: welke stappen zet jij in het nieuwe jaar?

Blijven of vertrekken: welke stappen zet jij in het nieuwe jaar?

Blijven of vertrekken: welke stappen zet jij in het nieuwe jaar?

Ik wandel graag, en zo zag ik tijdens een van die wandelingen de ganzen, al gakkend, overvliegen. Op weg naar warmere streken met meer voedsel. In de sloot zwommen meerkoeten, normaal ver uit elkaar, nu juist in een groep. Zich aanpassend aan veranderende omstandigheden.

De dilemma’s waar de vogels mee worstelen, zijn ook voor ons mensen herkenbaar: hoe kies ik in mijn werk als ik het niet meer naar mijn zin heb, als het werk mij teveel wordt, als ik mijn talenten niet kan inzetten… blijven of vertrekken?

De tijd rond de jaarwisseling is vaak een moment waarop je reflecteert, en bedenkt welke stappen je wilt gaan zetten.
Blijven of vertrekken? Hoe ga je hierin kiezen?

Hoe ga je een keuze maken?

Een van mijn coachees worstelde hiermee en met haar deed ik de volgende oefening:

Zet drie stoelen naast elkaar, wel een eindje van elkaar af.
De middelste stoel staat voor waar je nu bent.
De linkerstoel staat voor blijven en de rechterstoel staat voor vertrekken.
Ga eerst in de rechterstoel zitten. Benoem alle voordelen die bij deze positie horen (vertrekken) en voel hierbij hoe dit zich ook in je lijf manifesteert. Als je alles hebt genoemd dat hier bij hoort, ga je even in de middelste stoel zitten om jezelf weer in het hier en nu te brengen, door bewust naar je adem te gaan en deze een paar minuten te volgen.
Dan ga je in de linkerstoel zitten en ook daar benoem je alle voordelen die bij deze keuze horen (blijven). Ook hier voelen in je lijf! Als je ook hier alles hebt genoemd, ga je weer terug naar de middelste stoel.
Op de middelste stoel voel je na wat zowel de rechter- als de linkerstoel bij je teweeg heeft gebracht. En maak verbinding met je hoofd (alle argumenten die je hebt genoemd) en je hart (alles wat je hebt gevoeld).

Blijven of vertrekken: oefening loopbaancoaching

Deze oefening kan je helpen om de brij aan argumenten en gevoelens uit elkaar te trekken om beter zicht en inzicht te krijgen.

Mijn coachee was hiermee erg geholpen:
de brij in haar hoofd en lijf was inzichtelijker geworden voor haar. Zij wist wat haar nog te doen stond om echt een keuze te gaan maken. In haar geval: eerst een goed gesprek met haar leidinggevende om te weten wat er nog mogelijk was om haar talenten beter in te zetten.
En als dit geen voldoende resultaat was, dan ging ze actief op zoek naar een andere werkplek.

En, welke keuzes ga jij maken?
Wil je wat anders, maar weet je niet waar te beginnen? Heb je hierbij hulp nodig?

Dat kan! Bel (06 42906226) of mail (tellmemore@amcoacht.nl) mij voor een gratis kennismakingsgesprek, en zoek samen met mij uit wat bij jou past.

Roos van Leary methode

Hoe krijg jij voor elkaar wat jij wilt?

Hoe krijg jij voor elkaar wat jij wilt?

In een van mijn coachtrajecten sprak ik met een man die erover klaagde dat hij zich nooit gehoord voelde door zijn baas. Toen ik hierop doorvroeg Hoezo, nooit? bleek dat in sommige situaties zijn baas wel naar hem luisterde. We zijn toen nagegaan in welke situaties dit wel gebeurde. Toen besefte hij dat zijn eigen opstelling en wijze van communicatie bepalend was voor de reactie van zijn baas.Hoe zit dit dan?

En kan je dit dan leren en bewuster toepassen? Het antwoord is: Ja! Zodra je met iemand anders in gesprek bent, beïnvloedt je elkaar. Dat begint al als je elkaar ontmoet en zelfs als er nog niets is gezegd. Onbewust reageer je op de ander, en welke invloed je hebt op de ander zie je aan de reactie van die ander.

Een voorbeeld

Je wilt advies van een collega. Die zit gebogen over zijn bureau en computer en typt. De boodschap die deze collega uitstraalt is: ik ben aan het werk, laat mij met rust. Hoe jij hierop reageert is aan jou, je kan denken ‘ik kom later wel terug’ of ‘ik heb een heel dringende vraag, en ik stoor hem toch’. En in dit laatste geval heb je ook nog de keuze op welke manier je je collega aanspreekt. Kortom: veel variaties in reactie en evenzoveel manieren zullen er zijn bij de reactie van die collega.


Roos van Leary

Om dit inzichtelijk maken, gebruik ik de Roos van Leary. Dit is een methode waarmee je interactie duidelijk maakt en waarmee je ook kan oefenen in ander gedrag om te bereiken wat jij wilt. De kern van deze methode is: actie roept reactie op: Als jij je dominant opstelt, zal de reactie van de ander meer volgend zijn. En als jouw gedrag (verbaal of non-verbaal) uitstraalt dat jij afstand wilt houden, dan zal dat ook door de ander worden opgemerkt en daarop gereageerd worden. Hoe? Dat bepaalt de ander dus.

Het ene gedrag is niet beter dan het andere gedrag

De essentie is: wat is je doel, wat wil je bereiken. Als je bewust bent van de effecten van je gedrag, kan je gedrag kiezen dat de door jouw gewenste reactie bij de ander oproept. Om te bereiken wat jij wilt!

In bovenstaand filmpje zie je een korte introductie van deze methode.
 Ik gebruik de Roos van Leary om mensen bewust te maken van hun acties en reactie van anderen, en om te oefenen met ander gedrag. Wil je ook hiermee oefenen, in een veilige omgeving? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Ik vertel je hier graag meer over.

En mijn coachee?

Die kwam erachter dat hij met zijn voorkeurstijl voor communiceren niet de door hem gewenste reactie van zijn baas kon krijgen. In de coachsessie hebben we geoefend via een rollenspel om te ervaren wat een andere insteek voor reactie oplevert. Vervolgens heeft hij dit geoefend in zijn werk, en ja, ook bij zijn baas. En hij merkte dat dit hem meer resultaat opleverde.

Wil jij dit ook?

Bel 06-42906226 of mail tellmemore@amcoacht.nl voor een vrijblijvend gesprek.

Workshop Grip op je Loopbaan

Workshop Grip op je loopbaan 2021

Ga na de zomer de balans opmaken en aan de slag met jouw volgende stap. Maak jouw eigen plan van aanpak voor meer plezier in je werk, een betere werk-privé balans, en de volgende stap in je carrière. Ga jobcraften! In mijn workshop help ik je hoe je hierin stappen zet . Benieuwd? Klik dan op deze link.

Inschrijven voor mijn nieuwsbrief kan hier.

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief mei 2021

Hoe vertel ik het mijn baas? dat ik niet meer naar kantoor kom… In mijn nieuwsbrief kan je lezen hoe je om kan gaan met vragen rond het hybride werken. Benieuwd? Klik dan op deze link.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier.

Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Heb jij een 9 tot 5 mentaliteit? In mijn nieuwsbrief kan je lezen hoe je er achter komt wat gevraagd wordt bij een competentie. Benieuwd? Klik dan op deze link.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier.