Wie wil veranderen gaat op pad
Wie wil veranderen gaat op pad

Behoud is het nieuwe recruitment: 10 tips om de jonge medewerkers te behouden

Is behoud van personeel beter dan inzetten op recruitment? Hoe zorg je voor de broodnodige vernieuwing en verjonging van jouw organisatie?
Je leest het overal: gebrek aan personeel. Maar ook: hoe zorgen we als organisaties dat we personeel vasthouden, en dan vooral de jongeren. Deze zijn tenslotte degenen die de vragen en het werk van jouw organisatie moeten voortzetten, en die nieuwe ontwikkelingen kunnen voorzien van ideeën en erop kunnen inspelen.

Je weet dit best, en je hebt al veel gedaan: gerichte recruitment, opleidingen aflopen om je organisatie te presenteren, de nieuwe medewerkers allerlei faciliteiten bieden zoals leuke borrels, activiteiten, thuiswerken, laptop van de zaak et cetera.

Echter, wat zie je gebeuren? Heb je je young professionals binnengehaald, dan vertrekken ze na 1 – 1,5 jaar. En misschien denk je wel ‘dat is nu eenmaal zo’, maar realiseer je dan ook dat de werving en het inwerken opnieuw veel geld en tijd kost. En heb je wel eens bedacht dat dit ook de reputatie van je bedrijf kan schaden? Via social media vertellen jongeren over hun ervaringen bij jouw organisatie, zowel positief als negatief.

Er is al veel onderzoek gedaan naar de mening van jongeren over werk en de betekenis van werk in hun leven, zie onder meer onderzoeken van het AenO fonds (2019), HRpraktijk (2018), Careerwise (2021). Hieruit valt een rode draad te ontdekken in wat young professionals belangrijk vinden in hun werk.

Dit levert de volgende 10 tips op om young professionals betrokken te houden bij jouw organisatie.

 

1. Groeimogelijkheden en zelfontwikkeling

Dat betekent dat young professionals op zoek zijn naar een baan met voldoende mogelijkheden voor zelfontwikkeling, die een vliegende start voor hun carrière kan betekenen. Biedt dus voldoende groeimogelijkheden: bijvoorbeeld een ontwikkelingsprogramma met daarin een aantal toonaangevende trainingen, waardoor de talenten verder kunnen groeien en kunnen excelleren.

 

2. Werk dat ertoe doet, zinvol werk

Ze willen zich in hun baan in kunnen zetten voor anderen (mensen helpen) of ze willen onderdeel zijn van een groter geheel. Geef ze de mogelijkheid deel te nemen aan grote en belangrijke projecten waarin ze hun toegevoegde waarde kunnen laten zien.

 

3. Collega’s en werkcultuur

De omgang met collega’s en de sfeer onder de collega’s is van groot belang om te blijven. Zorg dus voor een fijne werksfeer, waarbij ze zich gezien en gewaardeerd voelen in wie ze zijn.

 

4. Leidinggeven aan young professionals

En vergeet niet de relatie met de leidinggevende. Een leidinggevende is vaak een van de belangrijkste redenen om te vertrekken. Millenials geven aan dat een oneerlijke behandeling door leidinggevenden, een van de belangrijkste oorzaken van een burn-out is. Zorg dat je als leidinggevende helder bent in de kaders die je geeft, en de redenen waarom je kiest voor een bepaalde optie of inzet. Niet alleen naar de young professionals, maar ook naar je andere medewerkers. Young professionals moet je actief steunen in hun ontwikkeling, loop geregeld even langs, maak informeel contact, beperk het niet tot de formele overlegmomenten.

 

5. Werk-privé balans

Er is voor de young professionals meer dan alleen werken. Maak de balans bespreekbaar en geef de ruimte om een goede balans te vinden. Geef hierin als leidinggevende het goede voorbeeld, dat stimuleert. Dus: stop zelf ook op tijd met werken en zet je mobiel uit na werktijd.

 

6. Werklast/werkdruk

Geef de grenzen aan, wees duidelijk over kaders en maak de werklast bespreekbaar. Dit is een belangrijk aspect van leidinggeven. Zie ook tip 4.

 

7. Peers om mee op te trekken

Als een young professional als enige op de afdeling of in een project zit met alleen 40/50 plussers, is dat erg zwaar. Een groep van gelijkgestemden, leeftijdgenoten, waar zij/hij mee kan sparren of het hart bij kan luchten, helpt om hiermee om te gaan. En jongeren leren het liefst met anderen. Houd hiermee rekening bij opleidingen. Faciliteer een peergroep waar ervaringen mee gedeeld kunnen worden.

 

8. Salaris

De drijfveer ‘financiële beloning’ is wel degelijk van groot belang voor young professionals in de keuze voor een baan of werkgever. De young professional wil graag hard werken, maar daar moet een mooie beloning tegenover staan als blijk van waardering. Het bieden van een financieel groeipad is een goed middel om de young professional inzicht te geven in zijn toekomstige salarisontwikkeling.

 

9. Waardering

Laat geregeld zien en merken dat de bijdrage van de young professional ertoe doet. We hebben vaak de neiging om alleen te focussen op wat niet goed gaat, maar dat draagt niet bij aan groei en werkplezier.

 

10. Talenten

Om de young professional in je organisatie in te zetten, is het van belang in te spelen op het type talent dat nodig is bij projecten of activiteiten. Ga na wat je als talent nodig hebt om iets te laten slagen. De neiging is om mensen alleen in te zetten op basis van vakkennis of jaren ervaring. Dat stimuleert vernieuwing niet en demotiveert young professionals.
Het gebruik van een talentanalysetool zoals TMA, en het uitvoeren van een team-TMA kan hier goed bij helpen.

 

En nu, hoe verder?

Wil jij je young professionals wél vasthouden, zorg dan niet voor alléén leuke vrij-mi-bo’s, óf een goed salaris, óf doorgroeimogelijkheden, óf zinvol werk: zorg ervoor dat je aandacht geeft aan álle bovenstaande punten.

Wil je weten hoe je dat in jouw organisatie voor elkaar kan krijgen?
Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. Of meld je aan voor mijn nieuwsbrief voor meer inspiratie.