Wie wil veranderen gaat op pad
Wie wil veranderen gaat op pad

Blijven of vertrekken: welke stappen zet jij in het nieuwe jaar?

Blijven of vertrekken: welke stappen zet jij in het nieuwe jaar?

Ik wandel graag, en zo zag ik tijdens een van die wandelingen de ganzen, al gakkend, overvliegen. Op weg naar warmere streken met meer voedsel. In de sloot zwommen meerkoeten, normaal ver uit elkaar, nu juist in een groep. Zich aanpassend aan veranderende omstandigheden.

De dilemma’s waar de vogels mee worstelen, zijn ook voor ons mensen herkenbaar: hoe kies ik in mijn werk als ik het niet meer naar mijn zin heb, als het werk mij teveel wordt, als ik mijn talenten niet kan inzetten… blijven of vertrekken?

De tijd rond de jaarwisseling is vaak een moment waarop je reflecteert, en bedenkt welke stappen je wilt gaan zetten.
Blijven of vertrekken? Hoe ga je hierin kiezen?

Hoe ga je een keuze maken?

Een van mijn coachees worstelde hiermee en met haar deed ik de volgende oefening:

Zet drie stoelen naast elkaar, wel een eindje van elkaar af.
De middelste stoel staat voor waar je nu bent.
De linkerstoel staat voor blijven en de rechterstoel staat voor vertrekken.
Ga eerst in de rechterstoel zitten. Benoem alle voordelen die bij deze positie horen (vertrekken) en voel hierbij hoe dit zich ook in je lijf manifesteert. Als je alles hebt genoemd dat hier bij hoort, ga je even in de middelste stoel zitten om jezelf weer in het hier en nu te brengen, door bewust naar je adem te gaan en deze een paar minuten te volgen.
Dan ga je in de linkerstoel zitten en ook daar benoem je alle voordelen die bij deze keuze horen (blijven). Ook hier voelen in je lijf! Als je ook hier alles hebt genoemd, ga je weer terug naar de middelste stoel.
Op de middelste stoel voel je na wat zowel de rechter- als de linkerstoel bij je teweeg heeft gebracht. En maak verbinding met je hoofd (alle argumenten die je hebt genoemd) en je hart (alles wat je hebt gevoeld).

Blijven of vertrekken: oefening loopbaancoaching

Deze oefening kan je helpen om de brij aan argumenten en gevoelens uit elkaar te trekken om beter zicht en inzicht te krijgen.

Mijn coachee was hiermee erg geholpen:
de brij in haar hoofd en lijf was inzichtelijker geworden voor haar. Zij wist wat haar nog te doen stond om echt een keuze te gaan maken. In haar geval: eerst een goed gesprek met haar leidinggevende om te weten wat er nog mogelijk was om haar talenten beter in te zetten.
En als dit geen voldoende resultaat was, dan ging ze actief op zoek naar een andere werkplek.

En, welke keuzes ga jij maken?
Wil je wat anders, maar weet je niet waar te beginnen? Heb je hierbij hulp nodig?

Dat kan! Bel (06 42906226) of mail (tellmemore@amcoacht.nl) mij voor een gratis kennismakingsgesprek, en zoek samen met mij uit wat bij jou past.